Rezultati državne mature i upisi na fakultete u Gimnaziji Petra Preradovića tradicionalno izvrsni

U našoj školi u ljetnom ispitnom roku državne mature ispitima je pristupilo svih 116 učenika četvrtih razreda. Učenici su polagali 563 ispita na kojima su tradicionalno ostvareni izvrsni rezultati.

Posebno smo ponosni na Tibora Žukinu, učenika 4.d razreda prirodoslovno-matematičkog smjera, koji je 100% riješio test iz fizike i test iz matematike na višoj razini . Tiborove mentorice su profesorica Slobodanka Polašek (fizika) i profesorica Jasminka Viljevac (matematika). Osim ovog sjajnog rezultata ponosni smo i na rezultate ostalih naših učenika. Tiborovi prijatelji iz razreda, njih četrnaest, dobili su odlične ocjene iz fizike i osam iz matematike. Naš najučenik Dario Brišić test iz matematike riješio je s jednim bodom do maksimuma (22. mjesto na listi), s dva boda do maksimuma riješio je fiziku. Učenica 4.a razreda opće gimnazije Petra Kozjak je među 47 učenika u državi koji su 100% riješili test iz matematike na osnovnoj razini, a petnaest je učenika dobilo odlične ocjene iz engleskog i petnaest iz hrvatskog jezika na višoj razini.

U skladu s rezultatima mature učenici su upisivali studijske programe na fakultetima. Možemo se pohvaliti da su naši učenici upisivali medicinu (6), stomatologiju (4), engleski jezik (6), njemački jezik, FER, strojarstvo, građevinu, arhitekturu, geodeziju, aeronautiku, fiziku, psihologiju, pedagogiju, novinarstvo, pravo, ekonomiju, učiteljski fakultet …

Nadamo se da će se bar neki od njih vratiti u svoj grad i ovdje ostvariti životni uspjeh i karijeru.

Na kraju ovog i početku novog puta svim maturantima puno sreće i uspjeha žele njihovi, sada već bivši, profesori.

Jasminka Viljevac