Timovi educiranih edukatora Zavoda za javno zdravstvo započinju s preventivnim aktivnostima po školama

0
276
Timovi educiranih edukatora Zavoda za javno zdravstvo započinju s preventivnim aktivnostima po školama
Timovi educiranih edukatora Zavoda za javno zdravstvo započinju s preventivnim aktivnostima po školama

Nakon što su pripremljeni publikacija za učenike pod nazivom „Ja sam iz razreda nepušača; kako se ne izgubiti u duhanskome dimu“ i plakat za škole „Kako se ne izgubiti u duhanskome dimu“ koji će se u okviru projekta „Nepušenjem protiv ovisnosti – ja sam iz razreda nepušača“ koristiti kao metodičko-didaktički materijali u edukaciji učenika osnovnih i srednjih škola, Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije formirao je timove edukatora koji će do konca 2020. godine provoditi preventivne aktivnosti među učenicima. Stoga je u srijedu 23. rujna 2020. godine u Zavodu za javno zdravstvo održan koordinativni sastanak dionika u projektu (Udruga za pomoć mladima Virovitičko-podravske županije „Veranda“, savjeti mladih i odgojno-obrazovne ustanove u Virovitičko-podravskoj županiji) na kojemu su formirani timovi edukatora i dogovoren slijed narednih aktivnosti u projektu.

Cilj je projekta osnažiti samozaštitne kapacitete učenika u odgojno-obrazovnim ustanovama i ostalih mladih u Virovitičko-podravskoj županiji u prevenciji ovisnosti i afirmaciji zdravlja, pri čemu se naglasak stavlja na prevenciju i suzbijanje pušenja duhanskih proizvoda mladih, kao jednog od glavnih rizika koji mlade uvode u svijet štetne zloupotrebe droga. Edukativnim aktivnostima koje će ove jeseni uslijediti u školama u Virovitičko-podravskoj županiji želi se postići da se učenike koji ne puše ohrabri u nepušenju, a one koji puše da se motivira kako bi prestali pušiti, te da što više razrednih odjela ostvari status razreda nepušača (u kojima niti jedan učenik ne puši). Ovako inovativnim nastojanjima da se kroz međusektorsku suradnju koja uključuje i vršnjačku edukaciju educiraju i motiviraju učenici na zdrava ponašanja te se tako očuva njihovo zdravlje u turbulentnim godinama njihova odrastanja, Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije postavlja nove standarde u prevenciji i suzbijanju ovisnosti.