Tomislav Tolušić

Iako još sve nije gotovo, prema pisanju brojnih medija ministar Regionalnog razvoja i EU fondova u Vladi Tihomira Oreškovića biti će upravo župan virovitičko-podravske županije Tomislav Tolušić. To znači da Tolušić više neće obnašati dužnost prvog čovjeka Virovitičko-podravske županije, već će tu dužnost, kako neslužbeno doznajemo, preuzeti njegova zamjenica Sanja Bošnjak.

Sanja Bošnjak je buduća županica Virovitičko-podravske županije?

Sanja Bošnjak

Sanja Bošnjak rođena je 10. veljače 1968.  u Orahovici. Živi u Slatini, udana, majka dvoje djece. Osnovnu školu završava u Zdencima, a srednju školu u Osijeku u CUO „Braća Ribar“, smjer inokorespondent, šk.god 1985/86. Ekonomski fakultet u Osijeku, smjer Razmjena i tržište završava 8. ožujka 1991. godine i stječe stručno zvanje dipl.oec. Poslijediplomski specijalistički studij „Upravljanje ekonomskim razvojem“ na Ekonomskom fakultetu u Osijeku završava 27. veljače 2009. godine i stječe titulu univ.spec.oec.

Aktivno piše i govori engleski jezik, a služi se njemačkim. Od 1991. do 1995. godine bila je zaposlena u komercijalnoj službi PP Orahovica, od 1995. do 2002. godine radila je kao referentica uvoza, voditeljica uvoza i šefica službe nabave u tvrtci Gad d.d. Slatina, od 2002. do 2003. godine kao šefica komercijalne službe u tvrtci Gaj d.o.o. Voćin, a od 2003. do 2008. godine kao pomoćnica pročelnika, a zatim kao pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Virovitičko-podravske županije. Od 2008. godine do danas ravnateljica je VIDRA-e Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije.

Od dužnosti koje je tijekom profesionalne karijere obnašala ističe dužnosti koordinatorice izrade Županijske razvojne strategije Virovitičko-podravske županije za razdoblje 2007.-2013., koordinatorice izrade Master plana turizma Virovitičko-podravske županije za razdoblje 2009.-2009. i koordinatorice I. i II. Faze  projekta Razvoj investicijskog okruženja za Virovitičko-podravsku županiju. Od 2007. do 2010. godine bila je vanjska suradnica Pučkog otvorenog učilišta Slatina na predmetima Poslovne komunikacije, Poduzetništvo i Vanjskotrgovinsko poslovanje. Stručno se usavršavala na seminarima i treninzima među kojima ističe:

 • Epicseminars London: EU ažurira novi razvoj,  Hvar, rujan, 2012.
 • EUROMED i MINGORP: Strukturni fondovi-vještine i sposobnosti, Osijek, studeni 2011.
 • MINGORP: Razvoj investicijskog okruženja, Direktna strana ulaganja, Prag, listopad 2010/Dublin, ožujak 2011.
 • Sveučilište u Osijeku: Inovativni menadžment, prosinac 2010.
 • Leonardo da Vinci: Povezivanje obrazovanja s tržištem, Lisabon, studeni 2009.
 • Harvard University, Kennedy school of government executive education:
  Upravljanje za 21 stoljeće: Kritične vještine za vođenje i održive inovativne organizacije, stipendistica A.Lukšić zaklade, Zagreb, siječanj 2009.
  Središnji ured za strategiju i EU fondove: PRAG trening, rujan/listopad 2008.
 • TAIEX, Ministarstvo poljoprivrede: LEADER pristup (2007.-2013.), Osijek listopad, 2008.
 • ECORYS, MATRA: Trening za IPA i Strukturne fondove EU, Rotterdam, svibanj 2008.
 • Vlada Kraljevine Danske i Središnji državni ured RH: Trening za trenere za Upravljanje projektnim ciklusom, Regionalni razvoj i Kohezijska politika EU, Osnove EU,  Virovitica, Donja Stubica, rujan-studeni 2007.