Na temelju prijedloga udruga, a na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja na sjednici Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije donesena je odluka o izboru članova Županijskog savjeta mladih. U Županijski savjet mladih izabrani su: Antonio Fras (Pitomača), Matija Rođak (Virovitica), Berislav Androš (Sopje), Nataša Martinčević (Orahovica), Ivan Topić (Suhopolje), Davor Dundović (Mikleuš), Marko Rukavina (Slatina), Mario Perković (Slatina), Ivan Sokolović (Virovitica), Dušan Brstilo (Orahovica) i Milan Krmpotić (Virovitica). Članovi su izabrani na vrijeme od dvije godine, a predsjednika i zamjenika predsjednika članovi sukladno Poslovniku o radu Županijskog savjeta mladih.