Na sjednici Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije, donesene su Odluke za dodjelu javnih priznanja Virovitičko-podravske županije koje će se nagrađenima uručiti na svečanoj sjednici Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije, povodom Dana Virovitičko-podravske županije – 3. rujna.

Godišnje nagrade Virovitičko-podravske županije za iznimna ostvarenja značajna za razvoj i osobiti doprinos u pojedinim područjima gospodarskog, društvenog i javnog života, dodijelit će se:

1. prim.mr.sc. ŽELJKU TAKAČU iz Virovitice- za iznimne rezultate i doprinose razvoju zdravstva;

2. ŽELJKU IHAROŠU iz Virovitice- za iznimne rezultate i doprinose razvoju komunalnog gospodarstva i unapređenju zaštite okoliša;

3. DOMAGOJU ŠEGREGURU iz Virovitice- za iznimne rezultate ostvarene tijekom školovanja te ostvarene uspjehe na državnim i međunarodnim natjecanjima;

4. OSNOVNOJ ŠKOLI EUGEN KUMIČIĆ SLATINA- za izniman doprinos i ostvarene rezultate u djelatnosti odgoja i obrazovanja;

5. CENTRU ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU VIROVITICA- za iznimne rezultate ostvarene u odgoju, obrazovanju i rehabilitaciji učenika sa poteškoćama u razvoju;

6. IVANU KOSTELCU iz Pitomače- za izniman doprinos razvoju obrta i malog poduzetništva;

7. DRAŠKU ZIDARU iz Virovitice- za iznimne rezultate i umjetnička ostvarenja u kazališno-scenskoj i filmskoj djelatnosti;

8. GRADU ORAHOVICI- za iznimne rezultate u razvoju kontinentalnog turizma te obnovi izletišnih kapaciteta i kapaciteta turističkih infrastruktura;

9. ZAVIČAJNOM MUZEJU SLATINA- za izuzetne rezultate u očuvanja, proučavanju i promicanju kulturne baštine;

10. IVANU ZELENBRZU iz Virovitice- za izniman doprinos na promicanju i očuvanju kulturnog identiteta Županije kroz izdavačku djelatnost Matice hrvatske.

Povelje zahvalnosti Virovitičko-podravske županije dodijelit će se:

1. MATICI SLOVAČKOJ U MILJEVCIMA – za osobiti doprinos razvoju i njegovanju kulture i običaja Slovaka na području Virovitičko-podravske županije;

2. ODREDU IZVIĐAČA BILOGORCI SEDLARICA – za izuzetne rezultate i promicanje izviđačkih aktivnosti u prigodi 40 godina uspješnog rada;

3. DOBROVOLJNOM VATROGASNOM DRUŠTVU ORAHOVICA – za osobiti doprinos razvoju vatrogastva u prigodi 130 godina neprekinutog rada Društva;

4. DOBROVOLJNOM VATROGASNOM DRUŠTVU VOĆIN – za osobiti doprinos razvoju vatrogastva u prigodi 120 godina neprekinutog rada Društva;

5. NENADU KRIŽIĆU iz Slatine – za izniman doprinos radu Zajednice hrvatskih vojnih i ratnih invalida Domovinskog rata i skrb o hrvatskim braniteljima.

Povelja humanosti Virovitičko-podravske županije dodijeliti će se:

1. UDRUZI LIJEČENIH ALKOHOLIČARA OPĆINE PITOMAČA – za iznimne rezultate ostvarene u pružanju pomoći osobama liječenih od alkoholizma i pružanje socijalno – humanitarne pomoći ovim osobama i članovima njihovih obitelji;

2. DOBROVOLJNOM VATROGASNOM DRUŠTVU SLATINA – za iznimne rezultate u spašavanju ljudi i imovine prilikom elementarnih nepogoda, te doprinos razvoju vatrogastva u 140 godina neprekidnog rada Društva;

3. HRVATSKOM CRVENOM KRIŽU – GRADSKOM DRUŠTVU CRVENOG KRIŽA VIROVITICA- za iznimne rezultate u humanitarnom radu.