Virovitičko-podravski župan, Tomislav Tolušić, uputio je na adresu predsjednika Vlade RH Zorana Milanovića, ministra pomorstva prometa i infrastrukture Siniše Hajdaša Dončića, ministra regionalnog razvoja i fondova EU Branka Grčića, te predsjednika uprave HŽ-a Renea Valčića, dopis sljedećeg sadržaja:

„Poštovani, neugodno iznenađen viješću o planiranom zaustavljanju prometa na dijelu pruge Zagreb-Koprivnica-Virovitica-Osijek, odnosno dijelu Virovitica-Osijek, u ime stanovnika Virovitičko-podravske županije molim cijenjene institucije da još jednom razmotre sve mogućnosti za daljnji razvoj navedene pruge, a ne da njenim zaustavljanjem prometovanja zapečate razvoj Slavonije i dijela Podravine.

Virovitičko-podravska županija kao dio Panonske Hrvatske prema indeksu razvijenosti pripada u I. kategoriju županija (Uredba o indeksu razvijenosti NN63/10) s indeksom razvijenosti 20,51% što je daleko ispod prosjeka RH. Zakon o regionalnom razvoju RH promiče ujednačeni regionalni razvoj sukladno smjernicama Kohezijske politike EU te propisuje pristup botton-up u svim segmentima razvoja, pa tako u i prometnoj politici. Kao član Partnerskog vijeća Panonske Hrvatske tražit ću da se vijeće sazove i općenito razmotri prometna politika prema ovoj regiji, posebno prema Slavoniji.

Nepromišljenu izjavu čelnika Hrvatskih željeznica možemo doista i tako promatrati, kao nepromišljenu, jer kao župan čvrsto sam uvjeren da postoji rješenje za izlazak iz prometne izolacije Virovitičko-podravske županije.

Na web stranici TEN-T Izvršne agencije EU može se vidjeti niz projekata koji su financiranih iz Strukturnih fondova (Kohezijskog fonda ili Europskog fonda za regionalni razvoj) poput:

  • Ubrzanje željezničkog putovanja u španjolskoj Baskiji,
  • Poboljšanje željezničkog povezivanja u Češkoj Republici,
  • Sigurnije i brže prometovanje na poljskom A1 auto putu i niz drugih projekata.

Duboko vjerujem da ćete kao najrelevantnije institucije u Republici Hrvatskoj prihvatiti prijedlog Virovitičko-podravske županije da se predmetna pruga Zagreb-Koprivnica-Virovitica-Osijek odnosno njeno unaprjeđenje uvrsti u Operativni programa za promet za razdoblje 2014.-2020. godine te da se financira iz strukturnih instrumenata EU. Kohezijska politika 2014.-2020. samo za Kohezijski fond predviđa 68,7 bilijuna Eura, a uvodi i nove instrumente poput CEF-a za transport ukupne vrijednosti 40 bilijuna Eura.

Nedaleko od Virovitičko-podravske županije koja ima izvrsnu suradnju s Republikom Mađarskom u planu je tzv. Projekt 22 koji povezuje Bratislavu, Budimpeštu, Sofiju prema Solunu, stoga se i ova pruga može za nj vezati odnosno za ogranke u Pečuhu, Osijeku i Beogradu.

Smatram da trebamo zajedno vidjeti sve mogućnosti opstanka ove prometne dionice stoga vjerujem da ćemo naći mogućnosti za zajednički sastanak i prije javnih konzultacija za novi OP. Osobitog sam uvjerenja da će pruga Virovitica-Osijek i njena obnova biti uvrštena u OP Promet za razdoblje 2014-2020. godine.“