Kako se realizacija projekta „Obnova krajobraza i zaštita biološke raznolikosti u okviru suradnje na području prekograničnog Rezervata biosfere „ (akronim projekta: Tri rijeke = Jedan cilj), bliži kraju, projektni partner Javna ustanova Vukovarsko-srijemske županije (PP6) organizirao je dvodnevno studijsko putovanje svih partnera i partnerskih organizacija kako bi svi partneri jedni drugima, ali i ostalim sudionicima studijskog putovanja, predstavili svoje aktivnosti i rezultate postignute tijekom provedbe projekta.

Podsjetimo, projekt „Tri rijeke =Jedan cilj“ sufinanciran je iz IPA prekograničnog programa CBC HU-HR 2007-2013, a u projektu sudjeluje 6 županijskih Javnih ustanova (Međimurska, Varaždinska, Koprivničko-križevačka, Virovitičko-podravska, Osječko-baranjska i Vukovarsko srijemska županija) s hrvatske strane te Nacionalni park Dunav-Drava s mađarske strane.

Putovanje je započelo u Vukovarsko-srijemskoj županiji, nastavljeno je obilaskom područja provedbe projekta u Mađarskoj, zatim u Osječko-baranjskoj županiji, a prvi dan obilaska završio je u Informativno edukativnom centru u Noskovačkoj Dubravi (Virovitičko-podravska županija). Drugog dana studijskog putovanja sudionici su obišli područja provedbe projekta u Koprivničko-križevačkoj, Varaždinskoj i Međimurskoj županiji.
Studijsko putovanje organizirano je sa svrhom predstavljanja postignutih rezultata projekta, ali i razmjene znanja i stečenih iskustava projektnih partnera tokom realizacije projekta.