1

Ministarstvo turizma donijelo je odluku o odabiru projekata temeljem Programa poticanja inovacija u turizmu “Inovativni turizam” čime su odobrena sredstva za dva projekta iz Virovitičko-podravske županije.

Riječ je o Virtualnim turističkim rutama VPŽ – Drava, Papuk, Podravina i Slavonija koju je prijavila Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije te dobila 20.000,00 kuna čime će se nastaviti projekt kreiranja virtualnih turističkih proizvoda.

Do sada su kreirane 3 virtualne turističke rute iz ptičje perspektive, a u sljedećoj fazi će se na virtualnim rutama postaviti 4 točke od 360° na najistaknutijim turističkim područjima Županije.

Drugi odobreni projekt je Inovativna kuhinja Virovitičko-podravske županije prijavljena od strane Terra Slavonice d.o.o. čime je osigurano 130.000 kuna za uvođenje opreme u ugostiteljski objekt studentskoga restorana čime će se upotpuniti još jedna faza unaprjeđenja studentskoga života.