Situacija na parkiralištu Hrvatskog telekoma.

2
1