Kurija Janković

Kurija Janković

U Hotelu Kurija Janković u Kapela Dvoru, u utorak, 10. travnja, održat će se Koordinaciju turističkih direktora klastera Slavonija. Početak je u 10,30 sati, a na klasteru će se između govoriti o: organizaciji nastupa u Münchenu, dosadašnjim zajedničkim promotivnim aktivnostima i okvirnom planu za kandidature u 2019. godini, a osim toga, bit će izabran koordinator Klastera Slavonija.