U Informativno edukativnom centru u Noskovačkoj Dubravi 29. i 30. listopada održat će se sastanak radne skupine za pripremu projekta restauracije dijela rijeke Drave koji će se aplicirati na program LIFE+ 2014. godine.

620

Sudionici će razmotriti koncept restauracije, koji priprema austrijska tvrtka REVITAL, te odabrati konačnu lokaciju provedbe projekta obilaskom terena. Radna skupina bi trebala definirati i plan aktivnosti za sve projektne partnere, a uz domaćina, Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Virovitičko-podravske županije, sačinjavaju ju Državni zavod za zaštitu prirode, WWF Austrija, WWF Mađarska i WWF Hrvatska, Hrvatske vode – VGO Varaždin i Osijek, REVITAL Austrija, JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Koprivničko-križevačke županije, Zavodi za prostorno planiranje Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije, Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode, udruge za zaštitu prirode Prirodoslovno društvo Drava, Zeleni Osijek i Baobab, te Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije.