U Kulturnom vijeću VPŽ biti će: Miran Hajoš, Ankica Fijala, Dragica Šuvak, Višnja Romaj i Dario Vrbaslija

Na sjednici Županijske skupštine VPŽ, imenovani su članovi Kulturnog vijeća Virovitičko-podravske županije. U Kulturnom vijeću će odlukom skupštinara biti: Miran Hajoš (predsjednik), te članovi: Ankica Fijala, Dragica Šuvak, Višnja Romaj i Dario Vrbaslija. Cilj Vijeća je unapređivanje, zaštita te poticanje profesionalnog, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog amaterizma i alternativnog stvaralaštva, posebice stvaralaštva mladih.