p1050211

U maloj vijećnici Virovitičko-podravske županije će u ponedjeljak 17. veljače, s početkom u 12 sati, biti održana sjednica Vijeća učenika Virovitičko-podravske županije. Na dnevnom redu sjednice je predstavljanje i usvajanje Programa rada Vijeća učenika za 2014. godinu. Podsjetimo, na prošloj sjednici koja je održana u prosincu 2013. za predsjednikaVijeća učenika izabran je Leo Fel, učenik 3. razreda Katoličke klasične gimnazije Virovitica.