S ciljem povećanja sigurnosti u prometu i edukacije o ponašanju u prometu djece predškolske dobi, Dječji vrtić Zeko i Policijska postaja Slatina počeli su s provođenje edukacije. Teorijski dio edukacije održan je u prostorijama vrtića, a nakon toga djeca su s odgajateljicom, odgajateljem i policajcem obišli uži dio grada gdje su im pokazana pravila ponašanja u prometu. Edukacija će se nastaviti i s drugim predškolskim uzrastima u dječjim vrtićima te u osnovnim školama s područja Policijske postaje Slatina. Planirane edukacije potvrda su dobrog rada u Dječjem vrtiću Zeko i brizi koja se pridaje sigurnosti i obrazovanju djece u Slatini.