U sklopu redovnog održavanja, Grad Virovitica je nastavio sa sanacijom nogostupa na području grada. Prioritet u sanaciji imaju nogostupi u blizini škola, kao i oni kojima prolazi najviše pješaka.

Tako su i danas djelatnici Cesta d.d. Bjelovar krenuli u sanaciju dijela nogostupa kod Osnovne škole Vladimir Nazor, Crkve sv. Roka i Gradske ljekarne.