Nakon rekonstrukcije javne rasvjete na području Grada Slatine, te u prigradskom naselju Medinci, gdje je postavljena 41 svjetiljka na energetsku mrežu dugu 5 kilometara, odrađuju se pripreme za rekonstrukciju javne rasvjete u prigradskom naselju Gornji Miholjac. U skladu s tim nabavljeni su armiranobetonski stupovi na koje će biti postavljena zračna niskonaponska mreža javne rasvjete u dužini oko 4.400 metara.