Sretno dijete

U Kabinetu SRETNO DIJETE će se kraj školske godine i dolazak ljeta, obilježiti stručnim usavršavanjem koje je namijenjeno cijeloj zainteresiranoj javnosti.

“Sama edukacija je dugo planirana u mojoj glavi, a zamišljena je iz razloga i velike potrebe informiranja svih koji su odgovorni za razvoj djece. Tu posebno mislim na roditelje a zatim liječnike specijaliste ginekologije, pedijatrije te posebno specijaliste fizijatrije. Svi navedeni imaju zadaću i veliku odgovornost u razvoju djece, no to nažalost često nije tako. Smatram da roditelji imaju pravo znati i dobiti sve potrebne informacije, još i prije samog rođenja djeteta. U edukaciji budućih roditelja koju prolaze i očevi koji žele biti prisutni na porodu, ne postoji učenje važnosti Baby handlinga, kako u teoriji tako i praksi, a upravo to znanje je uvelike potrebno i korisno u pravilnom poticanju senzomotoričkog razvoja dojenčeta. Da je radni terapeut ili Bobath terapeut uključen u tim neurorazvojne rehabilitacije i rane intervencije u sustavu, tada bi kvaliteta bila na višoj razini nego je sada. U Virovitičko-podravskoj županiji, ja sam jedini radni terapeut s područjem rada u neurorazvojnoj rehabilitaciji, a kolegica koja je viši fizioterapeut i Bowen i Emmett terapeut, također ima privatnu praksu na području Slatine. Nadam se da je već navedeno, dovoljan razlog da sudjelujete na 1.Simpoziju Kabineta SRETNO DIJETE”, navodi nam Marija Grgić, voditeljica Kabineta.