Na području Virovitičko-podravske županije ostao bi samo Općinski sud u Virovitici, ali ne i više općinski sudovi u Slatini i Orahovici

court-2

Župan Tolušić: Zahvaljujemo ministru Miljeniću što je djelomično uvažio naše prijedloge za reorganizaciju sudova i ostavio nam jedan općinski sud u Županiji

Od 1. siječnja 2015. zauvijek bi trebala zatvoriti vrata 44 općinska suda, 21 prekršajni sud te 12 općinskih tužiteljstava, a od 1. srpnja iduće godine prestalo bi raditi još 40 prekršajnih sudova. Nastavak je to takozvane racionalizacije pravosudne mreže koju provodi Ministarstvo pravosuđa na čelu sa ministrom Orsatom Miljenićem kojom se također planiralo ukinuti sve općinske sudove na području Virovitičko-podravske županije.

Prvotni prijedlog Ministarstva pravosuđa je bio da se u Virovitičko-podravskoj županiji, uz općinske sudove u Slatini i Orahovici, ukine još i Općinski sud u Virovitici, što bi bio još jedan udar na ionako loš standard građana koji žive u manjim, udaljenijim gradovima i općinama. Zahvaljujući konstantnim pritiscima putem službenih dopisa i medija na novi prijedlog reorganizacije pravosuđa, virovitičko-podravski župan Tomislav Tolušić, saborski zastupnik Josip Đakić i gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin uspjeli su izboriti da općinski sud ipak ostane u Virovitici. Ta činjenica nikako ne zadovoljava stanovnike ostalih općina i gradova Virovitičko-podravske županije, no djelomično tješi da barem neke sporove i predmete neće morati rješavati u Požegi ili pak Bjelovaru.

– Građani Virovitičko-podravske županije ipak će morati putovati, ali zahvaljujući konstantnim pritiscima putem medija, službenim dopisima i hitnim sastancima s ministrom proteklih mjeseci, uspjeli smo izboriti da Ministarstvo pravosuđa donese odluku koja barem djelomično odgovara stanovnicama Virovitičko-podravske županije, a to je da općinski sud ostane u Virovitici. Zahvaljujemo ministru Orsatu Miljeniću što je djelomično uvažio prijedloge za reorganizaciju sudova. I dalje se nadamo kako ovo ipak neće biti samo dodatni udar na građane, već efikasnije i racionalnije sudstvo – naglasio je župan Tolušić.

Ministarstvo pravosuđa će nakon 1. svibnja ove godine Vladi dostaviti prijedlog reorganizacije sudske mreže u Hrvatskoj, za koju se nadaju da će se početi provoditi od početka iduće godine. Cijela Hrvatska podijelila bi se na 15 pravosudnih područja na kojima bi djelovalo 15 županijskih sudova, 23 općinska suda i 21 prekršajni sud te 21 općinsko državno odvjetništvo, a u Zagrebu bi bila ukupna tri suda.

Podsjetimo, od 1. travnja ove godine stupio je na snagu Sudski poslovnik prema kojemu uvjerenje da se protiv određene osobe, fizičke ili pravne, u Republici Hrvatskoj ne vodi kazneni postupak izdaje isključivo nadležni općinski sud koji postupa u kaznenim predmetima. Na području Virovitičko-podravske županije to je samo i jedino Općinski sud u Virovitici, a ne više i Općinski sud u Slatini ili pak Stalna služba u Orahovici.