U Virovitici će se od 28. rujna do 04. listopada 2015. održati festival klasične i sakralne glazbe Kolbovi dani „KODU“, kojim će se obilježiti 50 godina od smrti skladatelja Kamila Kolba. Ipred Organizacijskog odbora KODA-e, o festivali je sljedeće rekao Perica Mihaljević.

Otkud se pojavila ideja za pokretanjem ovog Festivala?

Sve je počelo samim osvještavanjem o ovoj obljetnici. Praznina u kulturnoj ponudi ozbiljne glazbe u gradu Virovitici neosporna je. Već neko vrijeme svjesna toga, skupina stručnjaka odlučila se aktivirati te tu prazninu popuniti kvalitetnim sadržajem. Dobivši potporu Franje- vačkog samostana u Virovitici i grada Virovitice ubrzo okuplja skupinu ljudi koji za tu prigodu posebno osnivaju mješoviti vokalni ansambl Camillus fortis. Pridružuju se akademski glazbenici koji kroz samostalni angažman volonterski pristaju poduprijeti ovaj projekt, a njegovu vri- jednost prepoznali su i najrelevantniji stručnjaci s područja poznavanja i izvođenja Kolbovog opusa.

Zašto baš festival?

Naravno, pedeset godina od smrti Kamila Kolba moglo se obilježiti samo jednim svečanim koncertom. No bilo bi to samo kratkotrajno iz- vlačenje najveće dragocjenosti koja ljubomorno čuvana skuplja prašinu na nekoj polici. Bogatstvo Kolbove glazbe preveliko je, a da se ne bi sus- tavno nudilo virovitičkoj publici. Riječ je o autoru preko tisuću skladbi koje se, ako ih želimo sve ili barem većinu čuti, jedino mogu izvoditi u formi specijaliziranoga festivala koji bi se redovito izvodio u listopadu svake godine. Time bismo Viroviticu učinili glazbenim centrom u kojem se njeguje Kolbova glazba, razvija ljubav prema ozbiljnoj glazbi i potiče domaće umjetnike na reproduktivno djelovanje. Uvjereni smo da pre- poznajete značaj ovog projekta. Oživimo stoga zajedno ovom glazbom koncertne prostore Virovitice.

Koblovi dani