350Profesor Siniša Brlas uz svoja stručna nastojanja u području prevencije i suzbijanja ovisnosti i zaštite mentalnog zdravlja postiže uspjehe i na sasvim drugom području stručnoga djelovanja – kao autor srednjoškolskog udžbenika.

Činjenica da je profesor Brlas autor udžbenika „Psihologija komunikacije“ koji se koristi u nastavi u hrvatskim srednjim školama i koji je u kratkom vremenu imao već dva izdanja pomalo je ostala u sjeni uspjeha nekoliko njegovih knjiga iz područja borbe protiv ovisnosti koje je otkupila država za sve škole u Hrvatskoj.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske 15. siječnja ove godine objavilo je Popis udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za školsku godinu 2014./2015. Na tome Popisu udžbenik „Psihologija komunikacije“ profesora Brlasa u skupini je udžbenika predviđenih za nastavu istoimenog nastavnog predmeta u obrtničkim strukovnim školama u području rada osobnih usluga. Nakladnik ovoga udžbenika je „Naklada Slap“ iz Jastrebarskog, inače specijalizirana nakladnička kuća za izdanja u području psihologije i jedini hrvatski nakladnik psihodijagnostičkih sredstava. U prilog vrijednosti ovoga udžbenika jest i činjenica da je profesor Brlas za udžbenik „Psihologija komunikacije“ dobio Društveno priznanje „Marulić: Fiat Psychologia“ za osobito vrijedan doprinos razvitku i promicanju hrvatske primijenjene psihologije.

Udžbenik „Psihologija komunikacije“ uz njegovu knjigu „Komunikacija s ovisnicima“ profesora Brlasa pozicionira i kao vrsnog domaćeg stručnjaka iz područja komunikacije, uz već poznate njegove uspjehe iz područja prevencije i suzbijanja ovisnosti. Profesor Brlas svojim stručnim radom u više područja u akademskoj zajednici na ovaj način uspješno predstavlja sebe kao stručnjaka ali afirmira i Viroviticu i Virovitičko-podravsku županiju.