Gradonačelnik Grada Virovitice Ivica Kirin i direktor tvrtke URBOS d.o.o. Milko Puncer potpisali su Ugovor o izradi glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije i obnove gradskog parka u Virovitici. Rok izrade projektne dokumentacije iznosi 90 dana.

Gradski park u Virovitici (aj)

Virovitički gradski park prostire na gotovo 5ha u kojem se nalazi više od šezdeset biljnih vrsta no da manji dio dotrajalih stabala treba ukloniti i zamijeniti identičnim vrstama te da je Gradski park definiran kao „spomenik parkovne arhitekture-park“ zaštićen Rješenjem Republičkog zavoda za zaštitu prirode iz 1967. godine, a isto tako i Gradski perivoj te su danas zaštićeni temeljem dva zakona Zakonu o zaštiti prirode i Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Ugovor je potpisan u cilju ishođenja građevinske dozvole za prijavu projekta na fondove Europske unije. (Virovitica.hr)