Ulica Mile Budaka u Taborištu preimenovat će se u Ulicu Mate Lovraka – odvojak, odlučili su to gradski vijećnici na 19. sjednici Gradskog vijeća Grada Virovitice usvajanjem Odluke o izmjeni Odluke o određivanju naziva Ulica i trgova na području naselja Virovitica.

Podsjetimo, Grad je u više navrata, sukladno Zakonu, pokretao postupak za promjenu naziva ulice, no inicijativa nije zaživjela s obzirom na stav građana. Inicijativa za promjenom naziva Ulice ponovno je pokrenuta na 17. sjednici Gradskog vijeća.

– Nakon što je ponovno pokrenuta inicijativa za promjenom naziva ulice, zatraženo je mišljenje Vijeća Mjesnog odbora Taborište koje se izjasnilo kako želi da se ulici vrati stari naziv, a to je Mate Lovraka. Međutim, pošto kućni brojevi sadašnje Ulice Mate Lovraka počinju brojem 1 od Ulice Miroslava Krleže, a Ulica Mile Budaka, kojoj se predlaže promjena naziva također počinje s brojem 1 od Krležine ulice, produžetak nije moguć zbog redoslijeda brojeva. Stoga će novi naziv ulice glasiti Ulica Mate Lovraka – odvojak, rekla je pročelnika – tajnica Grada Virovitice Mirjana Terlecky.

– Troškove izmjene osobnih isprava i dokumenata stanovnicima sadašnje Ulice Mile Budaka podmirit će Grad Virovitica, naglasio je gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin. (virovitica.hr, fotografija: M. Bašić)

Tko je bio Mile Budak?

Mile Budak vršio je za vrijeme NDH službu ministra bogoštovlja i nastave, a zatim i ministra vanjskih poslova.

Poznati dužnosnik NDH i književnik Mile Budak, smaknut je od strane partizna 7. lipnja 1945. godine u Maksimirskoj šumi u Zagrebu. Lokacija njegovog groba do danas je ostala nepoznata. Mile Budak vršio je za vrijeme NDH službu ministra bogoštovlja i nastave, a zatim i ministra vanjskih poslova. Jedno vrijeme bio je i poslanik NDH u Berlinu. Budak je bio jedan od ustaških doglavnika, a time i član Glavnog ustaškog stana.

Mile Budak završio je studij prava, a imao je i titulu doktora prava pa ga se često oslovljava s dr. Mile Budak. Kao književnik stvorio je opus zavidne veličine. Nema sumnje da je bio jedan od vodećih intelektualaca među pripadnicima ustaškog pokreta.

Na kraju Drugog svjetskog rata Budaka su uhitili Britanci u Austriji, a zatim su ga izručili jugoslavenskim vlastima. U lipnju 1945. godine organizirano je suđenje Budaku i skupini ostalih dužnosnika NDH, i to pred Vojnim sudom 2. armije u Zagrebu. U vrlo kratkom procesu osuđen je na smrt vješanjem, a presuda je izvršena već sutradan. (povijest.hr)