Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Grada Virovitice izdao je lokacijsku dozvolu za izgradnju spojne ceste Ulica Ljudevita Gaja – Vinkovačka ulica u Virovitici.

Na taj način znatno će se smanjiti promet u centru grada jer će se dio vozila preusmjerit na taj pravac. Uz cestu čija će dužina iznositi 532 metra izgradit će se i biciklistička staza širine 2 metra i nogostup širine 1.60 metara.

Cesta će imati dva kolna prilaza za potrebe Opće bolnice od kojih će jedan biti za vozila hitne medicinske pomoći, a kako će se uz cestu izgraditi 108 parkirnih mjesta te 6 mjesta za invalide to će znatno rasteretiti bolničko parkiralište. (Virovitica.hr)