Fotogalerija: Ušli smo u utrobu ruševnog Dvorca Janković u Suhopolju, koji će u budućnosti postati Centar za posjetitelje, projekta vrijednog 40 milijuna kuna

Kada je Virovitičko-podravska županija 2012. godine kupila ruševni Dvorac Janković u Suhopolju, bio je to ključan korak u njegovom spašavanju. O oronulom i ruševnom zdanje, u središtu Suhopolja, već desetljećima nitko nije vodio brigu. Vladari su se prema ovom biseru odnosili kao o „neželjenom djetetu“ i tek je Virovitičko-podravska županija odlučila spasiti dvorac čija se kupola nalazi u grbu Suhopolja. Vizija tadašnjeg župana, danas ministra regionalnog razvoja i fondova EU, Tomislava Tolušića, bila je jasna. Kupiti dvorac, prijaviti ga na EU fondove i obnoviti ga. I u tome se uspjelo. Projekt je prošao, a idući tjedan potpisat će se ugovor, čime će 40 milijuna EU sredstava pokrenuti obnovu dvorca, čije je sjeverno krilo, u prošlom stoljeću izgorjelo u požaru i danas je zaraslo „u šumu“, a ostatak ovog zdanja je u stanju „raspadanja“.

DVORAC JANKOVIĆ U SUHOPOLJU

Dvorac Janković u Suhopolju, koji je u potpunosti vlasništvo Virovitičko-podravske županije, zaštićeni je spomenik kulture iz sredine 18. stoljeća, dok je povijesni perivoj u kojemu je dvorac smješten zaštićen kao objekt prirode i kao spomenik vrtne arhitekture. Kroz godine se izmijenjalo nekoliko vlasnika, a 2012. godine, vlasnik je postala Virovitičko-podravska županija. Današnje stanje dvorce i perivoja je izuzetno loše – kompleks je napušten, bez namjene i posve devastiran. Kako bi se zaustavilo daljnje propadanje tog vrijednog kulturnog dobra, Virovitičko-podravska županija ga je kandidirala i s projektom prošla na EU natječaju.

POLAZIŠTE ZA IZRADU OVOGA PROJEKTA BILA JE POTREBA ZA SPAŠAVANJEM KULTURNO, POVIJESNO I ARHITEKTONSKI VRIJEDNOGA DVORCA OD NJEGOVA DALJNJEGA PROPADANJA, TE STAVLJANJA U FUNKCIJU KULTURNOG TURIZMA

Polazište za izradu ovoga projekta bila je potreba za spašavanjem kulturno, povijesno i arhitektonski vrijednoga dvorca od njegova daljnjega propadanja, te stavljanja u funkciju kulturnog turizma kroz oživljavanje likova i djela obitelji Janković i cjelokupne kulturne povijesti suhopoljskog kraja i Virovitičko-podravske županije.

Obnovom Dvorca Janković će se:

Obaviti rekonstrukcija i obnova Dvorca Janković u Suhopolju s ciljem razvoja prepoznatljive turističke destinacije na području Virovitičko-podravske županije. Na taj način uspostaviti će se Centar za posjetitelje u obnovljenoj i opremljenoj glavnoj zgradi s bočnim krilima veličine 3.414,99 m2 u kojoj će posjetiteljima i gostima na raspolaganju biti smještajni kapaciteti- ukupno 15 soba.

Interaktivno će se prikazati život obitelji Janković – Plemićka posla: rekonstrukcijom dvorca ostvarit će se suvremeni, moderni, multimedijalni izložbeni prostor koji će objediniti turističke prirodne, kulturne, umjetničke, materijalne i nematerijalne znamenitosti i baštinu Virovitičko-podravske županije na jednom mjestu, pružajući informacije i edukaciju posjetiteljima na novi, inovativan način. Na taj način će se doprinijeti unaprjeđenju upravljanja kulturnom baštinom s ciljem doprinosa održivom društveno-gospodarskom razvoju na području Virovitičko-podravske županije.

Izradit će se studija valorizacije kulturne baštine obitelji Janković koja će biti okosnica osmišljavanja ostalih atrakcija u cjelovitu turističku ponudu destinacije čime će se pozicionirati Centar za posjetitelje -Dvorac Janković na karti kulturnog turizma s ciljem doprinosa održivom razvoju društveno-gospodarskih prilika u VPŽ.

Opći cilj projekta Centar za posjetitelje – Dvorac Janković je doprinijeti unaprjeđenju upravljanja kulturnom baštinom i održivom razvoju u Virovitičko-podravskoj županiji. Osim toga, cilj je povećanje atraktivnosti Virovitičko-podravske županije kao prepoznatljive turističke destinacije kontinentalne Hrvatske kroz obnovu, opremanje i valorizaciju Dvorca Janković s ciljem osiguranja gospodarskih koristi, razvoja i zapošljavanja, kao i socijalne kohezije.

OBNOVA ĆE VRATITI DVORCU ZNAČAJ KOJI JE S VREMENOM IZGUBIO TE ĆE UTJECATI I NA PROMOCIJU SAMOGA SUHOPOLJA U KOJEMU SE NALAZI, KAO I NA DALJNJI RAZVOJ LOKALNE I REGIONALNE ZAJEDNICE

Obnova dvorca i njegova nova funkcija vratit će dvorcu značaj koji je s vremenom izgubio te će utjecati i na promociju samoga Suhopolja u kojemu se nalazi, kao i na daljnji razvoj lokalne i regionalne zajednice. Obnovu dvorca u skoroj budućnosti će pratiti i revitalizacija povijesnoga perivoja u kojemu je dvorac smješten i s kojim čini nedjeljivu pejzažno graditeljsku cjelinu. Provedbom projekta stvaraju se kapaciteti za udovoljavanje i najzahtjevnijim posjetiteljima, a u kombinaciji s lokalnim gastronomskim specijalitetima Suhopolje, kao i cijela Virovitičko-podravska županija, postat će jedna od poželjnijih kulturno-turističkih destinacija u ovom dijelu Hrvatske.

Povećan broj turista u Suhopolje i Virovitičko-podravsku županiju povećat će potražnju i prihode u ugostiteljstvu i hotelijerstvu, što će pozitivno utjecati na intenziviranje gospodarskih aktivnosti. Slijedom toga, stvorit će se nova radna mjesta, što će nedvojbeno dovesti do smanjenja nezaposlenosti i redukcije siromaštva. Ovim projektom doprinijet će se turističkom razvoju i stvaranju imidža kako županije, tako i kontinentalne Hrvatske kao poželjne kulturno-turističke destinacije, a istodobno će se spriječiti njegovo daljnje propadanje te će se spasiti kulturno-povijesna baština od izuzetne vrijednosti za RH.

Centar za posjetitelje – Dvorac Janković zamišljen je kao žarišna točka koja funkcionira na više razina: središte dobivanja svih informacija vezanih uz kulturno-turistička zbivanja i manifestacije u VPŽ (promatranoj kao turističkoj destinaciji), izložbeni postav djelovanja obitelji Janković s izrazitim utjecajem na cjelokupni kulturni areal čije se granice gotovo preklapaju s administrativnim granicama VPŽ, buduće mjesto prezentiranja tradicijske hrane i pića te reprezentativnih i suvremenih županijskih suvenira što ujedno širom otvara vrata djelovanju i razvoju lokalnih MSP. Baš kao što sam slogan VPŽ glasi: Uvijek otvorenih vrata.

Ovo je samo nastavak priče o obnovi dvoraca na ovom području. Kurija Janković u Kapela Dvoru je postala Hotel koji ponosno na pročelju nosi 4 zvjezdice. Izgrađen je zahvaljujući projektu IPA prekograničnog programa Mađarska – Hrvatska 2007. – 2013. „Drava4Enjoy“. Za „virovitičku uspavanu ljepoticu“ – Dvorac Pejačević, odobreno je 80 milijuna kuna, čime će i dvorac i park zasjati u puno sjaju. Tako će na razdaljini od dvadesetak kilometara zasjati tri dvorca, u Virovitici, Suhopolju i Kapela Dvoru, a u budućnosti se planira i obnova Dvorca u Cabuni.

NAZIV PROJEKTA: Centar za posjetitelje – Dvorac Janković
PRIJAVITELJ: Virovitičko-podravska županija
Projekt je izradila VIDRA Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije.

PROJEKTNI PARTNERI:

1. Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije
2. VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije
3. Gradski Muzej Virovitica
4. Općina Suhopolje. (Fotografije: Kristijan Toplak