Jedna od najvažnijih i najzanimljivijih točaka dnevnog reda 6. sjednice Županijske skupštine, koja je održana u srijedu 3. prosinca 2014., bila je rasprava o proračunu Virovitičko-podravske županije za 2015. godinu.

Proračun Virovitičko-podravske županije za 2015. godinu je 144.255.000 kuna, a povećan je zahvaljujući prihodima koji se najvećim dijelom odnose na pomoći za projekt Panonski drvni centar kompetencija (koji je vrijedan ukupno 45 milijuna kuna).

IMG_3204

Proračun Virovitičko-podravske županije za 2015. godinu, sa projekcijama za 2016. i 2017., usvojen je sa 21 glasom za i 10 suzdržanih.