VIDRA agencija prijavila je 27 projekata ukupne vrijednosti 27.647.538,97 eura

Objavljeno:

spot_img

VIDRA agencija za regionalni razvoj na INTERREG V-A prijavila je 27 projekata ukupne vrijednosti 27.647.538,97 eura ili 207.000.000,00 kuna

VIDRA Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, zasigurno je hrvatski rekorder po broju prijavljenih projekata na nedavno završen INTERREG V-A program Europske teritorijalne suradnje koji je dio kohezijske politike Europske unije. Naime, VIDRA je prijavila ukupno 27 projekata, ukupne vrijednosti 27.647.538,97 eura ili oko 207.000.000,00 kuna.

Program Interreg V-A Mađarska – Hrvatska jedan je od programa Europske teritorijalne suradnje te predstavlja značajan dio kohezijske politike Europske unije, a financiran je Europskog fonda za regionalni razvoj. Glavna Svrha ovog Programa je smanjiti negativne učinke granica i to administrativnih, pravnih te fizičkih uz istovremeno jačanje ekonomske, socijalne te teritorijalne kohezije EU. Programom su obuhvaćene 3 županije s Mađarske strane, te 8 županija s područja Republike Hrvatske, a naglasak je stavljen na:

1) Poticanje gospodarske suradnje;
2) Poboljšanje i zaštita okoliša i prirodnih resursa;
3) Poticanje umreženosti lokalnih i regionalnih upravljačkih struktura;
4) Poboljšanje komunikacije između odgojno – obrazovnih institucija.

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA JE NOSITELJ U DVA PROJEKTA, REVITALIZACIJA PERIVOJA U SUHOPOLJU, TE NADOGRADNJA KURIJE JANKOVIĆ U KAPELA DVORU

Ukupna vrijednost cijelog Programa iznosi 73.900.027 eura, a VIDRA Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije na predmetni natječaj prijavila je 27 projekata ukupne vrijednosti 27.647.538,97 eura ili 207.000.000,00 kuna.

Za potrebe jedinica lokalne i regionalne samouprave VIDRA je u suradnji sa Upravnim odjelom za poljoprivredu, gospodarstvo i EU fondove na čelu sa pročelnikom Igorom Androvićem izradila 2 projekta ukupne vrijednosti 3,5 milijuna eura gdje je Virovitičko-podravska županija glavni korisnik. Projekti se odnose na revitalizaciju perivoja u Suhopolju te nadogradnju Kurije Janković u Kapela Dvoru.

Razvojna agencija VIDRA je glavni korisnik u 2 projekta ukupne vrijednosti 1.750.000 eura te Beneficiary u 3 projekta ukupne vrijednosti 174.179,00 eura. Projekti se odnose na izgradnju multifunkcionalne hale za kulturno-turističke sadržaje, umrežavanje poduzetničkih inkubatora te izgradnju zajedničke platforme, izgradnja mosta te centra u Sopju, razvoj alata za izradu poslovnih planova za studente i nezaposlene, edukacija mentora, organiziranje natjecanja za najbolje poslovne planove itd.

ŠKOLSKI PROJEKTI: ULAGAT ĆE SE U IZGRADNJU PLASTENIKA, OPREMATI LABORATORIJI ZA ANALIZU TLA, MODERNIZIRATI POSTOJEĆI KURIKULUMI

Razvojna agencija kao jedinstvena potporna institucija na području Republike Hrvatske zajedno sa Upravnim odjelom za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu na čelu sa pročelnicom Vesnom Šerepac pružila je pomoć u pisanju projekata ne samo jedinicama lokalne i regionalne samouprave već i obrazovno – odgojnim institucijama gdje je ukupno napisano 7 projekata, a uključeno je 10 škola sa područja Virovitičko-podravske županije. U sklopu projekata ulagati će se u izgradnju plastenika za rasadu starih šumskih voćnih vrsta, opremati će se laboratoriji za analizu tla, vina, biljnog materijala, gnojiva itd., izrađivati će se novi te modernizirati postojeći kurikulumi, ulagati će se u novu visoko sofisticiranu opremu za rad sa talentiranim učenicima u području matematike i robotike te filmske i likovne umjetnosti. Vrijednost pripremljenih projekata iznosi 1.443.234,12 eura.

TURISTIČKA ZAJEDNICA VPŽ I JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE I EKOLOŠKOM MREŽOM PRIJAVILE UKUPNO 6 PROJEKATA VRIJEDNOSTI 918.514,00 EURA

Osim prethodno navedenih projekata razvojna agencija u suradnji sa direktoricom Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije Martinom Jakelić na predmetni natječaj prijavila je 3 projekta ukupne vrijednosti 184.331,00 eura, a odnose se na jačanje i umrežavanje turističke ponude u pograničnoj regiji, u suradnji sa ravnateljicom Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Tatjanom Arnold Sabo prijavila ukupno 3 projekta vrijednosti 734.183 eura, a koji su se odnosili na uređenje perivoja Suhopolje, rekonstrukciju i uređenje stare karaule u interpretacijski centar te izrada studije upravljanja zaštićenim prirodnim vrijednostima.

Među prijavljenim projektima nalaze se i projekti grada Orahovice koji su sudjelovali u izradi dva prekogranična projekta. Oba prijavljena projekta su infrastrukturne naravi, a odnose se na izgradnju kuće vina, organizaciju sajmova te studijskog putovanja za promociju vina iz Orahovačkog podneblja te pretvaranje Gutmanovog naslijeđa u zajedničku prekograničnu industrijsku baštinu. Vrijednost prijavljenih projekata je 528.501 eura; Općine Pitomača koja je na predmetni natječaj prijavila rekonstrukciju rodne kuće Petra Preradovića te rekonstrukciju Doma kulture u Pitomači. Vrijednost prijavljenih projekata iznosi 850.767 eura; Pučkog otvorenog učilišta Slatina kojim će se ulagati u opremanje i modernizaciju kina, planira se proširenje ponude organiziranjem kazališnog festivala, filmskog festivala te piknik kina, a vrijednost projekta iznosi 393.755 eura. Na listi prijavljenih projekata nalaze se i projekti Hrvatskih šuma kojim će se izgraditi ograda oko Arboretuma Lisičine, izgraditi će se sanitarni čvor, ali i i izraditi tehnička dokumentacija za izgradnju nove zgrade u samome arboretumu; projekt Zavoda za javno zdravstvo Sv. Rok koji se odnosi na definiranje metodologije izrade baze mikroorganizama ( onečestiča) u rijeci Dravi te pilot testiranja metodologije.

Osim VIDRA-e na program INTERREG V-A svoje je projekta prijavila i virovitička razvojna agencija VTA (11 projekata ukupne vrijednosti 30 milijuna kuna), kao i slatinska razvojna agencija GRAS (9 projekata ukupne vrijednosti 31,5 milijuna kuna).

Virovitica.info
Virovitica.info je nezavisni internet portal koji je online s vama od 23. ožujka 2003. godine.

Zlatni sponzor

spot_img

Internet provider

Podijeli objavu

Popularno

Slične objave
Klikni

Pogledajte kako izgleda preuređeni restoran Flora

Novouređeni restoran Flora od ponedjeljka otvara svoja vrata: Uživajte...

U Pejačevićevoj uskoro 46 novih parkirnih mjesta

Uskoro će biti riješen problem parkiranja i zaustavljanja pored...

Pojačan nadzor prometa za Vincekovo

Pred nama je vikend kojega će brojni vinogradari proslaviti...