VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije koordinirala prijavu 10 projektnih ideja na natječaj za razvoj ljudskih potencijala

Vidra – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije je u suradnji sa općinama, gradovima i javnim ustanovama na području Županije koordinirala prijavu 10 projektnih ideja na natječaj u okviru Operativnog programa za razvoj ljudskih potencijala.

Projektne ideje za razvoj lokalnog zapošljavanja pripremljene su za različite sektore u kojima postoji značajan potencijal za ekonomski rast i zapošljavanje i samozapošljavanje kao što su pčelarstvo, uzgoj i prerada ljekovitog bilja, plastenička proizvodnja voća, povrća i cvijeća, uzgoj i prerada autohtonih sorti voća, kontinentalni turizam i drugo. Vidra – Agencija za regionalni razvoj projektne je ideje pripremala u suradnji s gradovima, općinama, udrugama, LAG-ovima te javnim ustanovama i tvrtkama s područja Virovitičko-podravske županije.