VidrašiVIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko – podravske županije zajedno sa 6 partnera iz Portugala, Španjolske, Cipra, Litva, Belgije i Slovačke sudjeluje u projektu koji za cilj ima pridonijeti razvoju malog i srednjeg poduzetništva u zemljama partnerskih organizacija. Projekt implementira prijenos inovacija sa sektorske i geografske perspektive, kroz razvoj alata za obuku malih i srednjih poduzetnika ne bi li sa a taj način povećale njihove vještine i znanje potrebno za pronalaženje inovativnih metoda za rješavanje problema u poslovanju.

Projekt je prijavljen na natječaj „Leonardo Da Vinci – Transfer of Innovation“, a u sklopu Programa cijelo životnog učenja. Ukupna vrijednost prijavljenog projekta je 306.462,00 €, planirani početak je Listopad 2013. godine, a trajanje je 24 mjeseca.