Viro tvornica šećera prva je tvornica u Hrvatskoj koja je dobila Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša bez zahtjeva za dodatnim poboljšanjima. Rješenje koje vrijedi pet godina potvrđuje da je Viro u svim segmentima integriranog sprječavanja i nadzora onečišćenja usklađen sa zakonodavstvom Europske unije.

Viro tvornica šećera ispunila je sve zahtjeve zaštite okoliša zahvaljujući ulaganjima u modernizaciju proizvodnje šećera vodeći računa o smanjenju utjecaja na okoliš te podizanjem razine svijesti zaposlenika o zaštiti okoliša i očuvanju prirodnih resursa. Samo u posljednje dvije godine ulaganja u Viro premašila su 110 milijuna kuna.

„Iako smo već sad usklađeni sa zahtjevima Europske unije i dalje ćemo nastaviti ulagati u automatizaciju proizvodnje koja će dodatno povećali energetsku učinkovitost i smanjiti emisije stakleničkih plinova. U razdoblju od 2012. do 2015. godine u Viro planiramo uložiti više od 90 milijuna kuna,“ naglasio je Željko Zadro, predsjednik Uprave Viro tvornice šećera.

Izrada dokumentacije potrebne za dobivanje Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša trajala je duže od godinu dana, a rađena je u suradnji s konzultantnskom tvrtkom APO.

Prema Zakonu o zaštiti okoliša i europskoj IPPC direktivi (Integrated Pollution Prevention and Control Directive) o integriranoj prevenciji i kontroli onečišćenja okoliša koja potječu od industrijskih i poljoprivrednih aktivnosti, industrijska postrojenja moraju se uskladiti s novim odredbama o sprječavanju, smanjivanju i u najvećoj mogućoj mjeri otklanjanju onečišćenja.

Objedinjeni uvjeti zaštite okoliša (okolišna dozvola) temelje se na principu korištenja najbolje raspoložive tehnike, što podrazumijeva sve tehnike, uključujući tehnologiju, planiranje, izgradnju, održavanje, rad i zatvaranje pogona, koje su primjenjive u praksi pod prihvatljivim tehničkim i ekonomskim uvjetima, te su najučinkovitije u postizanju najvišeg stupnja zaštite okoliša kao cjeline. Do ulaska u Europsku uniju postrojenja moraju imati okolišnu dozvolu prema IPPC direktivi.