Krajem prosinca u Zavodu za zapošljavanje – Područnom uredu Virovitica bilo je evidentirano 9.098 nezaposlenih osoba. U odnosu na prošli mjesec (studeni 2015.) evidentirano je 1,2% ili 113 osoba više, a u odnosu na prošlu godinu (prosinac 2014.) nezaposlenost je manja za 4,1% ili 394 nezaposlene osobe.

Nezaposleni prema spolu

Krajem prosinca 2015. godine u Zavodu za zapošljavanje – Područnom uredu Virovitica bilo je evidentirano 4.900 nezaposlenih žena, s udjelom od 53,8% naspram 4.198 nezaposlenih muškarca ili 46,2%. Udio nezaposlenih žena u usporedbi s prethodnim mjesecom smanjio se za 1,3 postotna boda, a u usporedbi sa prosincom prošle godine povećao se za 1,1 postotna boda.

Nezaposleni prema dobi

S obzirom na dobnu strukturu, najveći udio u registriranoj nezaposlenosti imaju osobe u dobi od preko 50 godina (28,2%). Registrirana se nezaposlenost u usporedbi s prethodnim mjesecom smanjila samo u dobnoj skupini od 15 do 19 godina starosti. Uspoređujući s istim razdobljem prethodne godine nezaposlenost se povećala kod osoba u najmlađoj dobnoj skupini do 19 godina starosti, dok druge dobne skupine bilježe pad nezaposlenosti.

Nezaposleni prema razini obrazovanja

U strukturi evidentiranih nezaposlenih osoba prema razini obrazovanja najveći udio imaju osobe sa završenom srednjom školom do 3 godine i školom za KV,VKV (3.087 ili 33,9%). Zatim slijede, osobe sa završenom osnovnom školom (2.619 ili 28,7%), osobe sa završenom četverogodišnjom srednjom školom i gimnazijom (2.341 ili 25,7%) i osobe bez škole i nezavršene osnovne škole (548 ili 6%). Najmanja je nezaposlenost kod osoba s završenim diplomskim studijem/fakultetom, akademijom (206 ili 2,2%) te s dodiplomskim studijem/višom školom (297 ili 3,2%).