Na stranicama Hrvatskih cesta d.o.o objavljen je natječaj za novelaciju idejne i glavne projektne dokumentacije i ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za izgradnju državne ceste D-12 Vrbovec-Bjelovar-Virovitica- Terezino Polje, dionica Farkaševac – Bjelovar u dužini 17 kilometara.

Do kraja srpnja bit će raspisan i natječaj za izradu studije izvodljivosti i idejnog rješenja za lokacijsku dozvolu od Bjelovara do Virovitice i Terezinog Polja te će se nakon izrade studije i idejnog rješenja pristupiti izradi glavnog projekta koji je osnova za ishođenje građevinske dozvole te u konačnici pronalasku izvora financiranja.