Grad Virovitica odlučio je pristupiti Sporazumu Vlade Republike Hrvatske u kojem će svojim građanima pomoći u ublažavanju financijskih teškoća na način da ih oslobode plaćanja komunalnih naknada.

Vlada Republike Hrvatske donijela je 15. siječnja 2015. godine Odluku o prihvaćanju Prijedloga sporazuma o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti  na novčanim sredstvima.

Ministarstvo socijalne skrbi i mladih donijelo je 23. siječnja 2015. godine Protokol o postupku provedbe Sporazuma o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima.

Virovitica otpisuje dugove za komunalnu naknadu

Virovitica

Zahtjev za otpis duga mogu podnijeti samo građani čiji je račun, prema podacima Financijske agencije (FINA), blokiran dulje od 360 dana, i to do 30. rujna prošle godine, a dužni su kumulirano prema svim vjerovnicima do 35.000 kuna, uz određene kriterije:

Kriterij A

Ispunjavaju građani korisnici jedne od sljedećih novčanih naknada sustava socijalne skrbi: zajamčena minimalna naknada, pomoć za uzdržavanje ili osobna invalidnina.

Kriterij B

Ispunjavaju građani čija mjesečna primanja u posljednja 3 mjeseca koji prethode podnošenju zahtjeva, uz dodatak razdoblja u mjesecu do dana podnošenja zahtjeva, ne prelaze 2.500,00 kuna za samca odnosno 1.250,00 kuna po članu kućanstva, a koji:

  • nemaju u vlasništvu drugu nekretninu osim one u kojoj žive,
  • nemaju u vlasništvu drugu imovinu koju bi mogli koristiti ili prodati u svrhu podmirenja duga na koji se Zahtjev za otpust/otpis duga odnosi bez ugrožavanja osnovnih životnih potreba, i
  • nemaju oročena sredstva, ugovor o stambenoj štednji i/ili depozit u kreditnoj uniji (osim onih građana čija su navedena sredstva ovršena u cijelosti, ali su i dalje blokirani računi jer je iznos duga bio veći od iznosa raspoložih na računima za navedene svrhe (oročena novčana sredstva, ugovor o stambenoj štednji i/ili depozit u kreditnoj uniji)).

Registar otpisa duga vodi FINA i jedinstvena je elektronička baza podataka o podnositeljima zahtjeva. Prisilna naplata je u nadležnosti Upravnog odjela za imovinske i pravne poslove.