Dječji zbor glazbene igraonice Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica sudjelovao je večeras na 11. Međunarodnom festivalu Kukuriček 2013. gdje je osvojio prvu nagradu publiku te prvu nagradu za aranžman pjesme “Jedna nota mala”.

Kukuriček je dječji glazbeni festival koji se održava u Đurđevcu svake godine tijekom proslave Dana grada Đurđevca. Festival se održava pod organizacijskom palicom Udruge “Kukurijek” čija je namjera poticati djecu i autore na glazbeni izričaj i time obogatiti glazbenu scenu kvalitetnom dječjom pjesmom. Na festivalu je publici predstavljeno dvadeset i tri skladbe a virovitičani su nastupili dvadeset i prvi po redu. (.a)

Snimka nastupa sa “Kukuričeka 2013”