flora

Od nedavno virovitičko gradsko komunalno poduzeće Flora Vtc, u sklopu svojih web stranica, pokrenulo je servis pretraživanja Gradskog groblja Virovitica. U tražilicu je potrebno upisati prezime pokojnika, a servis će vam prikazati sve pokojnike s traženim prezimenom, datumom sahrane, oznaku grobnog polja te broj groba.

Nakon što se pritisne na ime i prezime pokojnika, servis će prikazati zračnu snimku virovitičkog groblja s točnom lokacijom traženog groba.

Pretraživanje Gradskog groblja Virovitica je potpuno besplatno! Pretraživanju možete pristupiti putem Florine web stranice na adresi www.flora-vtc.hr s vašeg računala ili pametnog telefona.

Osim online pretraživanja, u blizini mrtvačnice instaliran je i info kiosk putem kojeg se također može besplatno pristupiti tražilici.

Tražilica pokojnika