Prihranjivanjem divljih ptica pomažemo im da prebrode teško zimsko razdoblje, kada im je pronaći hranu vrlo teško. Ptice se nikada ne smrzavaju od hladnoće nego od nedostatka hrane. Važno je pridržavati se toga da sve dok su temperature iznad nule i nema snijega ptice imaju dovoljno hrane u prirodi i nije ih potrebno hraniti.

foto Virovitica.info
foto Virovitica.info

Hranilicu za ptice možete vrlo jednostavno napraviti sami. Ona može biti kao „kućica za ptice“ od raznih materijala, pa čak i od obične plastične boce na kojoj se nalaze otvori za hranu i špagica ili grančice za sletište. Pri odabiru smještaja hranilice vodite računa da na nju pada što manje kiše ili snijega kako bi hrana što duže ostala suha.

Više savjeta potražite na stranicama virovitičke Flore Vtc. klikom na www.flora-vtc.hr