“Virovitičke mažoretkinje zajedno s voditeljicom Lidijom Šunk-Kozjak uz ples, dale svoj doprinos i u prikupljanju pomoći za stradale u poplavama koje su zahvatile Slavoniju. ”