Institut za javne financije (IJF) izradio je novo istraživanje u kojem se analizira u kojoj su mjeri hrvatske županije, gradovi i općine u razdoblju od 2011. do 2014. godine koristili sredstva EU fondova. U navedenom istraživanju na prvom mjestu, prema povučenim sredstvima po glavi stanovnika, nalazi se Virovitičko-podravska županija s 227,80 kuna. Na drugom mjestu, s gotovo tri puta manjim iznosom (83,60 kuna) po glavi stanovnika, nalazi se Brodsko-posavska županija, potom sa 82,60 kuna slijedi Istarska županija…

– Županije kakve jesu, posebno kada je riječ o povlačenju sredstava iz EU fondova, imaju smisla – kaže bivši Virovitičko-podravski župan, ministar Tomislav Tolušić.

Podaci za dio županija, ali i većinu gradova i općina dosta su loši. Čak 85% hrvatskih općina i više od polovice gradova u navedenom razdoblju nije koristilo novac koji im je EU stavio na raspolaganje.

Inače, ukupni najveći iznos povučenih EU sredstava ostvarila je Splitsko-dalmatinska županija (29,09 milijuna kuna), a na drugom mjestu po tom pokazatelju je Virovitičko-podravska županija sa 19,33 milijuna kuna. Iza Virovitičko-podravske županije nalaze se puno veće i gospodarski snažnije županije (Istarska, Brodsko-posavska, Međimurska, Grad Zagreb,…).

Pomoći EU-a (EU fondovi) namijenjene su za (su)financiranje konkretnih projekata i programa kojima se ostvaruju određene europske politike. Pomoći EU-a mogu biti direktne kada ih lokalne jedinice (županije, gradovi i općine) primaju direktno od Europske komisije ili drugih zemalja članica (prekogranični programi), ili indirektne kada ih primaju preko proračunskih korisnika (državnog, županijskih, gradskih ili općinskih proračuna) koji im prenose sredstva iz europskih fondova.