Početkom srpnja u Virovitičko-podravsku županiju pristigle su odluke o financiranju 3 projekta prijavljenih na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u travnju ove godine. Na pripremi projektnih prijava radili su djelatnici Razvojne agencije VIDRA.

Projekti su prijavljeni na JAVNI POZIV (ZO-7/2015) za neposredno sufinanciranje poticanja obrazovnih, istraživačkih, razvojnih studija, projekata i programa u području zaštite okoliša koji je objavio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost prirode.

Odobreni su sljedeći projekti za studijske edukacije u području zaštite okoliša:

Kapljica i kamen: ukupna vrijednost projekta – 55.000 kuna. Prijavitelj projekta je Virovičko-podravska županija. Projektom će se doprinijeti povećanju osvještenosti djece vrtićke dobi o očuvanju okoliša, posebno vodnih resursa koji su neophodni za život i zdravlje ljudi.

Novi sjaj – staro ruho: ukupna vrijednost projekta – 74.100 kuna. Prijavitelj projekta je Virovičko-podravska županija. Projektom će se doprinijeti jačanju svijesti učenika srednjoškolske dobi i njihovog razmišljanja o starom namještaju – svaka stvar ili predmet koji recikliramo nije otpad već sekundarni materijal odnosno sirovina. Učenici će aktivno sudjelovati u reciklaži starog namještaja.

Plastično je fantastično: ukupna vrijednost projekta – 89.000 kuna. Prijavitelj projekta je VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovičko-podravske županije. Projektom će se doprinijeti jačanju svijesti učenika osnovnih škola i njihovog razmišljanja o otpadu – svaka stvar ili predmet koji recikliramo nisu otpad već sekundarni materijal odnosno sirovina. Učenici će aktivno sudjelovati u pravilnom razvrstavanju otpada.

Odobrene projekte Fond za zaštitu okoliša i energetsku učnikovitost sufinancira sa 80% ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova, dok razliku od 20% sufinancira prijavitelj.