Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Grada Virovitice izdao je lokacijsku dozvolu za građenje nove Industrijsko-obrtničke škole u Virovitici. Podnositelj zahtjeva je Virovitičko-podravska županija, a nova škola će se graditi u Vukovarskoj ulici.

Razlog gradnje škole je činjenica da se u postojećoj Industrijsko-obrtničkoj školi trenutno obavlja nastava u dvije smjene te koristi prostore Tehničke škole.

Zahvat će se odvijati u fazama i to u prvoj fazi će se izgraditi zgrada škole s ukupnim kapacitetom od 20 odjeljenja za potrebe oko 400 učenika koja će se sastojati od 10-15 klasičnih učionica, 10-15 učionica za pola razrednog odjela, jedne učionice za učenike smjera zidar, 5 praktikuma i 4 specijalizirane učionice.

U drugoj fazi izgradit će se sportski tereni koji će sadržavati stazu za trčanje dužine 115m x 5m, zaletište za skok u dalj, vježbalište sa spravama 27m x 15m, poligon s preprekama 110m x 4m, tri igralište za košarku 28m x 15m i igralište za mali nogomet 52m x 32m. (virovitica.hr)