Običnom građanstvu, od danas više nije moguće osobnim automobilom prići virovitičkom Dvorcu. Više nema parkiranja na mostu. Na ulaz su postavljeni metalni stupovi.

 

1