Nakon uspješno provedenog postupka inicijalne akreditacije koju je provodila Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Visoka škola Virovitica dobila je dopusnicu ministra znanosti  obrazovanja i sporta za izvođenje specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžmenta, smjerovi: Destinacijski menadžment i Menadžment malih i srednjih poduzeća, čime je studentima na Visokoj školi Virovitica omogućen nastavak studiranja na diplomskoj razini, odnosno na 4. i 5. godini studija. Specijalistički diplomski stručni studij Menadžmenta traje dvije godine, a njegovim se završetkom stječe 120 ECTS bodova.

Natječaj za upis na specijalistički diplomski studij Menadžmenta biti će objavljen na web stranici Visoke škole do kraja ovoga tjedna, razredbeni postupak i upisi na studij održati će se  u mjesecu listopadu, a nastava će započeti u mjesecu studenome ove godine.

Sve informacije vezane za programske sadržaje studija, natječaj, razredbeni postupak, upis i početak nastave na specijalističkom diplomskom studiju biti će dostupne  na web stranici Visoke škole.

Visoka škola zahvaljuje svima koji su podupirali proces inicijalne akreditacije studijskog programa specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžmenta!