Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici započela je s provedbom terenske nastave s ciljem upoznavanja studenata s turističkim resursima, s mogućnosti njihove valorizacije, uvida u organicajiju i poslovanje ugostiteljskih objekata, načina upravljanja pojedinim destinacijama te provođenja marketinških aktivnosti.

Prva u nizu terenskih nastava održana je 22. listopada 2013. iz kolegija Cikloturizam u okviru koje su studenti druge godine studijskog smjera Menadžment ruralnog turizma imali organiziranu biciklijadu na dionici Pitomača – Križnica, koja djelomično prolazi trasom Drava rute. U sklopu biciklijade posjetili su Ribičku klijet na Križnici te ručali u restoranu Stara pivnica, u Pitomači. Terenska nastava je organizirana od strane Odjela za turizam, a u suradnji s Općinom Pitomača koja je osigurala besplatne bicikle. Studente su na terensku nastavu vodili nositeljica kolegija Irena Bosnić te asistent Dejan Tubić.

U razdoblju od 23. do 25.10. održana je terenska nastava iz kolegija Ekoturizam te Gastronomija i enologija, u okviru koje su studenti treće godine studijskog smjera Menadžment ruralnog turizma boravili u Informativno-edukativnom centru Noskovačka Dubrava. Za vrijeme terenske nastave organizirano je niz predavanja i vježbi. Ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Virovitičko-podravske županije, Tatjana Arnold Sabo, na uvodnom predavanju upoznala je studente sa Zaštićenim dijelovima prirode u VPŽ. Predavač Visoke škole Virovitica Rikard Bakan održao je predavanja na temu Povijesni razvoj ekoturizma u svijetu i Hrvatskoj, Trendovi razvoja ekoturizma te Zaštita okoliša i održivi razvoj. Nadalje, provedeno je niz vježbi na temu Tehnološki postupci prigotovljavanja namirnica, Vrste zajutraka, postavljanje postave stola te Prigotovljavanje jela kontinentalne kuhinje. Također, tijekom terenske nastave obiđena je poučna staza „Drava u zagrljaju“ uz stručno vodstvo Tatjana Arnold Sabo te radionica na temu Važnost interpretacije okoliša u ekoturizmu pod vodstvom asistenta Visoke škole u Virovitici Božidara Jakovića.

Prema riječima dekanice Visoke škole u Virovitici Vesne Bedeković terenska nastava je organizirana od strane Odjela za turizam i pročelnice Irene Bosnić, a u suradnji s Virovitičko-podravskom županijom i županom Tomislavom Tolušićem te Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Virovitičko-podravske županije čija pomoć je uvelike olakšala održavanje terenske nastave.

Tijekom ove akademske godine (2013/14) održat će se niz terenskih nastava u okviru kojih će se obići turističke atrakcije Virovitičko – podravke županije te provesti nekoliko dana na Višnjici. U okviru plana terenske nastave predviđeno je i sudjelovanje studenta na sajmovima Viroexpo 2014. u Virovitici te EKO ETNO TOUR u Zagrebu u sklopu kojih će studenti promovirati turističke proizvode Virovitičko-podravske županije. Također, studenti će posjetiti Hotel Picok u Đurđevcu, Grand hotel Bonavia u Rijeci, selo Karanac, Iločke vinograde te Luku Vukovar.