Nakon što su u Vinkovačkoj ulici u Virovitici otvoreni radovi na provedbi EU projekta “Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Virovitica”, projekta ukupne vrijednosti 147.246.575 kuna započele su pripreme i na ostalim lokacijama na području grada na kojima će se provesti navedeni projekt. Radove je obišao i virovitički gradonačelnik Ivica Kirin sa svojim suradnicima.

Ovaj EU projekt financira se u sklopu Operativnog programa “Zaštita okoliša 2007.-2013. godina, a odnosi se na izgradnju novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te izgradnju 35 km kanalizacijske mreže u gradu Virovitici, Špišić Bukovici i Breziku, naselju općine Lukač.

Završetkom projekta Virovitica će biti prvi grad u Hrvatskoj koji će 100 posto biti pokriven pitkom vodom i gotovo u istom omjeru odvodnjom otpadnih voda. Projekt će se 70,21 posto, odnosno s oko 103.388.722 kuna financirati iz Kohezijskih fondova, dok će ostatak sa po 40 posto financirati Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatske vode, a preostali dio od 20 posto financirat će nositelj investicije, virovitički Virkom.

U okviru projekta izgradit će se uređaj za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda te rekonstrukcije mješovitog sustava odvodnje prvenstveno zbog sprječavanja istjecanja i prelijevanja nedozvoljenih količina otpadnih voda. Izgradit će se i 7.496 m gravitacijskih kolektora, jednog retencijskog bazena, jednog kišnog preljeva i 3 crpne stanice.

Proširit će se i sustav odvodnje na područje rubnih dijelova aglomeracije izgradnjom razdjelnog sustava odvodnje i to 28.952 m gravitacijskih i tlačnih cjevovoda i 10 crpnih stanica s priključenjem novih 2.731 stanovnika, Špišić Bukovice, Brezika i brdskih dijelova Grada Virovitice. Rekonstruirat će se kolektori u Ulici J.J.Strossmayera u duljini od 1.070 metara, u Ulici I. Kapistrana u duljini od 70 m, u Vinkovačkoj ulici u duljini od 675 m. Izgradit će se gravitacijski kolektor u duljini od 871 m te retencijski bazen volumena 400 m3.

Izgradit će se i brdski kolektori u duljini od 6.192 m, jedne crpne stanice i tlačnog cjevovoda u duljini od 367m.