62013 2

U Ustavu Republike Hrvatske voda se navodi kao opće dobro od osobitog povijesnog, gospodarskog, ekološkog značenja i u službi zaštite ljudskog zdravlja.

Vodoopskrba područja grada Virovitice započinje sedamdesetih godina prošlog stoljeća te se uz vodoopskrbu, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda nastavlja i razvija do današnjih dana.

Za obavljanje djelatnosti vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda osnovana je tvrtka Virkom, društvo ograničene odgovornosti za javnu vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, sa sjedištem u Virovitici, Ulica kralja Petra Krešimira IV 30, u

vlasništvu Grada Virovitice, Općine Lukač, Općine Gradina, Općine Suhopolje i Općine Špišić Bukovice.

Distributivno područje Virkom-a d.o.o. u ovom trenutku obuhvaća 665 km vodovodne mreže čime spada u rijetka komunalna poduzeća čije je distributivno područje 100 % pokriveno vodoopskrbom, te 149,3 km kanalizacijske mreže od čega 145 km na prostoru Grada Virovitice i prigradskim naseljima koja su također u potpunosti pokrivena primarnim kanalizacijskim kolektorima.

Tijekom proteklih desetak godina u izgradnju komunalnih vodnih građevina vodoopskrbe i odvodnje uz financijsku podršku nadležnog ministarstva, Hrvatskih voda i osnivača uloženo je iznad 200 milijuna kuna, a narednim ulaganjima u minimalno istom iznosu želimo još podići kvalitetu usluga, proširiti uslužno područje, stvoriti uvjete za daljnji razvoj društveno-gospodarskih djelatnosti, zaštitu okoliša te očuvanje ekosustava i nametnuti se kao vodeća tvrtka na županijskoj i regionalnoj razini.

U svom poslovanju Virkom d.o.o. sve poslovne procese provodi prema visokim standardima normi ISO 9001 koja opisuje sustav upravljanja kvalitetom, a neprekidno je posvećen i unapređenju sustava upravljanja okolišem u skladu sa zahtjevima norme ISO 14001.

Pri tehnološkom procesu obrade vode koristimo međunarodnu normu HACCP koja svojim sustavom kontrolira taj proces na način da se identificiraju sve potencijalne opasnosti u bilo kojem procesu proizvodnje, obrade i distribucije vode te se na taj način osigurava zdravstvena ispravnost i sigurnost vode za piće.

Ono zbog čega je Virkom d.o.o. nedvojbeno zaslužio Zlatnu plaketu Grada Virovitice su brojni projekti koji su u okviru svog djelovanja odrađeni na području Grada Virovitice, a od kojih možemo izdvojiti samo neke:

 • Izgradnja sustava odvodnje Virovitice u naseljima Rezovačke Krčevine, Korija, Golo Brdo, Podgorje i Sveti Đurađ,
 • Izgradnja sustava odvodnje Virovitice u naseljima Taborište, Čemernica i Rezovac,
 • Izgradnja kanalizacije Virovitica – kanalizacija naselja Požari,
 • Izgradnja retencijskog bazena sustava odvodnje Grada Virovitica,
 • Projektna i studijska dokumentacija za EU projekt Virovitica (novi uređaj za pročišćavanje optadnih voda grada Virovitice),
 • Izrada istraživačko-eksploatacijskih zdenca na vodocrpilištu „Bikana“ Virovitica,
 • Proširenje postojećeg centralnog Nadzorno-upravljačkog sustava,
 • Izgradnja nove upravne zgrade,
 • Izgradnja i opremanje laboratorija,
 • Magistralni cjevovod Virovitica – Borova,
 • Magistralni cjevovod za vodoopskrbu naselja Jasenaš,
 • Izgradnja Regionalnog vodoopskrbnog sustava Slavonska Podravina – izgradnja magistralnog cjevovoda Virovitica – Pitomača – Kladare i drugo…

Virkom d.o.o. je malo ali respektabilno trgovačko društvo koje je u ovim recesijskim vremenima nastojalo i uspjelo biti generator pokretanja gospodarskih investicija na svom području,a time i sebi stvorio dobre uvjete tržišne utakmice.