U Slatini je potpisan koalicijski sporazum o zajedničkom izlasku na lokalne izbore na razini grada Slatine između Hrvatske stranke prava i Hrvatske demokratske seljačke stranke. U nazočnosti predsjednika županijskog vijeća HSP-a Željka Terija, dopredsjednika Tomislava Mateka, tajnika Nikice Krpana. U ime HSP-a sporazum je potpisao predsjednika podružnice grada Slatine  Ilija Nikolić , a u ime HDSS-a sporazum je potpisao dopredsjednik Stevo Grahovac. Nadalje otvorena je mogućnost koalicije i na županijskom nivou.

HSP