350U ponedjeljak, 30. rujna započela je edukacija volontera programa pomoći u učenju – Tutorski centar u Obiteljskom centru Virovitičko-podravske županije. Program je osmišljen s ciljem pomoći u učenju djeci od 5. do 8. razreda koja imaju poteškoća u svladavanju školskog gradiva, te razvijanja volonterstva kod mladih ljudi.

Kao prvi korak kod “novih volontera” potrebno je završiti dvodnevnu edukaciju.

– Prvi dan edukacije teme o kojima smo govorili bile su komunikacija i uspostava odnosa s učenikom. U srijedu, 2. listopada, kada se nastavlja edukacija, govorit ćemo o tehnikama smislenog učenja. Rekle su djelatmnice Obiteljskog centra Virovitičko-podravske županije (obiteljskicentar.hr)