Ovih dana završeni su radovi na izgradnji akumulacije Seginac, površine više od 30 hektara, koja se nalazi na području općine Čačinci i grada Orahovice.

Na vodotoku Seginac izgrađena je pregrada i akumulacija sa svrhom zadržavanja ili akumuliranja vode uzvodno od pregrade, odnosno kontrole velikih voda unutar sliva i sprječavanje poplava nizinskog dijela.

Akumulacija, čija je osnovna svrha obrana od poplava, potopiti će tzv. Pištanački pašnjak (između Donje Pištane Grad Orahovica i Bukvika, općina Čačinci). Izgradnjom akumulacije Seginac, općina Čačinci biti će sigurna od bujičnih voda s Papuka. Procijenjena vrijednost ove investicije Hrvatskih voda iznosi oko 10.000.000,00 kuna.

– Naša općina i sve općine nizvodno riješit će se problema do kojih dolazi za vrijeme kišnih dana te ćemo konačno biti sigurni od jednog dijela bujičnih voda s Papuka. Također, dobit ćemo i jedan veliki turistički potencijal. Od ostalih namjena može se očekivati navodnjavanje, sport i rekreacija… – rekao je načelnik općine Čačinci Mirko Mališ.

Inače, na području Virovitičko-podravske županije u srpnju ove godine otvorena je i akumulacija Slanac na području grada Slatine. Akumulacija Slanac također će biti višenamjenska – osim osnovne svrhe, koristit će se i za sportske, turističke i rekreativne sadržaje.