Mraz

Obnašateljica dužnosti župana Sanja Bošnjak, proglasila je zbog mraza, elementarnu nepogodu za područje općina Pitomača i Suhopolje. Naime, zbog izrazito niskih temperatura 22. travnja 2017. godine, na navedenom su području nanesene velike materijalne štete na poljoprivrednim kulturama (jagodama i trajnim nasadima). Sukladno članku 28. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN br 73/97.) obvezuju se Općinska povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda da u roku od 8 dana izrade izvješće-Prvo priopćenje s procjenom ukupne štete, te isto dostave Županijskom povjerenstvu za procjenu štete od elementarnih nepogoda koje će zbrojne podatke dostaviti Državnom povjerenstvu. (www.vpz.hr)