Igor Andrović, virovitičko-podravski župan posjetio je OŠ Josipa Kozarca Slatina: Edukacija je najveće i najznačajnije ulaganje u budućnost naše djece

Virovitičko-podravski župan, Igor Andrović sa svojim suradnicama, zamjenicima župana Marijom Klementom i Darkom Žužakom, te direktorom Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije, Bojanom Mijokom, posjetio je Osnovnu školu Josipa Kozarca u Slatini gdje se provodi projekt koji je pokrenula Virovitičko-podravska županija „Osnove korištenja BBC micro:bit mikroračunala“.

Ovaj projekt koji se provodi u suradnji s Poduzetničkim inkubatorom VPŽ, obuhvaća učenike petih razreda osnovnih škola kojima je osnivač Virovitičko-podravska županija. Njime će s učenicima omogućiti pristup novim tehnologijama, usvajanju znanja i razvoj vještina potrebnih za njihovo korištenje kako bi se pripremili za tržište rada. Korištenjem mikroračunala, učenici će razvijati digitalne vještine, logičko razmišljanje i sposobnost rješavanja problema.

– Projekt se sastoji od trideset školskih sati osnova korištenja BBC mikro:bit mikroračunala s osiguranim predavačima edukatorima, po dva sata tjedno iduća četiri mjeseca – istaknuo je zamjenik župana Virovitičko-podravske županije Darko Žužak koji je i idejni inicijator ovog projekta.

Predavanja će se održavati u prostorima osnovnih škola, poslije ili prije redovne nastave, kao izvannastavna slobodna aktivnost. Sudjelovanje učenika je dragovoljno.
– Predavači su prošli edukaciju organiziranu od Croatian Makersa, a Virovitičko-podravska županija je nabavila dostatan broj BBC micro:bit mikroračunala za potrebe provođenja edukacije. Virovitičko-podravska županija je nositelj ovog projekta, jer za nas je edukacija najveće i najznačajnije ulaganje u budućnost naše djece – naglasio je virovitičko-podravski župan Igor Andrović.

Veliki doprinos u pripremi i realizaciji ovog projekta, uz župana Igora Androvića i njegovog zamjenika Darka Žužaka dali su: Lidija Kralj, pomoćnica ministrice znanosti i obrazovanja, Oliver Jukić dekan Visoke škole Virovitica, Ivica Horvat direktor Plave tvornice, Dario Vlahović i Vlado Lendvaj iz udruge IRIM Croatina Makers, Bojan Mijok direktor Poduzetničkog inkubatora VPŽ i Vesna Šerepac, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, spor ti tehničku kulturu VPŽ.

Pilot projekt micro:bit edukacije provodi se u osnovnim školama kojima je osnivač Virovitičko-podravska županija, odnosno u sljedećim školama: Augusta Cesarca Špišić Bukovica, Petra Preradovića Pitomača, Mikleuš, Vladimira Nazora Nova Bukovica, Ivana Gorana Kovačića Gornje Bazje, Voćin, Antuna Gustava Matoša Čačinci, Davorina Trstenjaka Čađavica, Gradina, Josipa Kozarca Slatina, Ivana Gorana Kovačića Zdenci, Suhopolje, Ivane Brlić Mažuranić Orahovica, Eugena Kumičića Slatina. (Fotografije: Kristijan Toplak)