Virovitičko-podravski župan, Igor Andrović, obišao je u zgradi VIDRA-e, djelatnike Poduzetničkog inkubatora VPŽ, VIDRA-e i Virovitičko-podravske županije, koji besplatno, poduzetnicima, pišu zahtjeve za COVID-19 Zajam za obrtna sredstva. Do sada ima 88 zahtjeva, a upiti stižu i nadalje…

Naime, Vlada RH preko svojih ministarstava raspisala je niz mjera koje imaju za cilj pomoći poduzetnicima kako bi se prebrodila trenutna nelikvidnost koja je uzrokovana COVID-om. Problemi koji se javljaju u gospodstvu svaki su priča za sebe a vezani su na djelatnosti kojima se gospodarstvenici bave. Tu su problemi stvorenih zaliha sirovina i materijala kao i trgovačke robe koja se nije uspjela plasirati na tržište ili ako je plasirana javlja se problem njene naplate a time i plaćanja faktura dobavljačima za tu istu sirovinu, materijal ili trgovačku robu. Javlja se i problem dobave sirovina i materijala kako bi se nastavila proizvodnja i isporučila poznatim kupcima. Sve ove probleme kao i niz drugih, a koji su vezani s pokretanjem gospodarske aktivnosti s pozicije gdje je ona bila zaustavljena kao i porast prihoda koji je rezultat uvođenja novih proizvodnih linija ili novih djelatnosti koje su bile definirane prije pojave krize ili koja se razvila kao odgovor na krizu rješava se kroz COVID-19 Zajam za obrtna sredstva.

Župan Igor Andrović donio je Odluku da svi poduzetnici koji ispunjavaju uvjete za podnošenje zajma mogu zatražiti potporu i pisanje Zahtijeva od tima koji je oformljen od strane Virovitičko-podravske županije i kojim upravlja Poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske županije, a u kojem su djelatnici Poduzetničkog inkubatora VPŽ, VIDRA-e i Županije. Ova usluga za poduzetnike je u potpunosti besplatna.

Direktorica Poduzetničkog inkubatora Neda Martić izvijestila je župana Androvića da trenutno ima 88 pristigla zahtijeva, ali da svaki dan pristižu novi. Veliku pomoć djelatnicima na izradi kreditnog zajma daju i knjigovodstveni servisi koji pored svih svojih obveza uvelike pomažu u dostavi dokumentacije kako bi se zahtjevi što prije i što kvalitetnije pripremili za slanje. Ovim putem župan Andrović im se zahvalio na suradnji. Važno je napomenuti da se sva komunikacija s poduzetnicima i ostalim sudionicima na Zahtjevu obavlja samo putem maila i telefona te da se kompletirani Zahtjevi šalju elektroničkim putem. Više o tome kako podnesti navedeni zahtjev, možete vidjeti OVDJE.  (www.vpz.hr, Fotografije: Kristijan Toplak)